VSH – Varroaga Saab Hakkama!?

Selleks, et mu artikkel oleks usutav panen kohe alguses esmaallikad. VSH’st on piisavalt palju kirjutatud inglise ja saksa keeles, nii et piirdun kõige olulisemaga. Kasutatud allikad: 1. https://aristabeeresearch.org/varroa-resistance/ 2. http://www.glenn-apiaries.com/vsh.html …

Mohni 2023

Hind paarumistaru kohta: EMA liikmetele 10€ + KM / Mitte liikmetele 15€ + KM Vastutav: Janek Saarepuu +372 562 280 46

12.04.2023 Mesilaste aretus: müüdid ja tegelikkus

Eesti Mesilaste Aretusühing EMA teabeõhtu veebis  12.04.2023 kell 18:00  Teemad: Kolmapäev, Aprill 12 · 18:00 – 20:00 Teabepäeval osales kokku 30 inimest. Kogu loengu kuulasid ära 25 inimest. Teabepäeval kasutatud …

EMA infopäev 05.02.2023 Väike-Maarjas

Lugupeetud mesinikud ja mesindushuvilised Anname teada, et 22. detsembril 2022 aastal loodi Eesti MesilasteAretusühing (EMA). EMA kutsuti ellu eesmärgiga ühendada ja toetadamesilaste aretajaid ning tõsta Eestis aretatud mesilasemade väärtust. Aastatel …

22.12.2022 EMA loomine

Eesti tõuaretuse loojaks võib nimetada Ernst Koppelit.  Kuigi tema alustatud tööd ei ole jätkatud tegi tema  oma aja kohta maailma tasemel tõuaretust, ristates erinevaid mesilasrasse saamaks uusi mesilastõuge! Ernst Koppel …