Milleks on vaja sugupuud?

Sugupuude koostamine ja pidamine ei ole enesekiitmiseks! Sugupuu on aretajale tööriist.  Nende abil saab vältida sugulust, millele mesilased on väga vastuvõtlikud (haue muutub auklikuks).  Lisaks veel võib ennustada omaduste pärandumist ja tütarde stabiilsust. Sugupuu näitab, et mesilasega tehti tööd mitu põlvkonda mitte see, et paljundatakse juhuslikult head vabalt paarunud mesilasema. Sugupuud on ülevaade tehtud aretustööst!

Kuidas lugeda ja täita sugupuud?

Sugupuud täidetakse vend Adamiga pakutud ja väljatöötatud printsiibi alusel. 

Kõik algab leseperest… Kui on silmapaistev mesilaspere ja teie tahate teda kasutada isapoolsena pärandina, on vaja arvestada mitut asjaolu. Esiteks lesed arenevad viljastamata munadest, ehk kannavad edasi ainult mesilasema geneetikat. Teiseks mesilaste omadused on tingitud mesilasema ja lese geneetikast. Seepärast silmapaistvast perest lesed kannavad ainult emapoolset geneetikat. Kui meie tahame täielikult — kogu mesilaspere geneetikat edasi pärandada leseliini poolt, siis on vaja kasvatada sellelt silmapaistvalt perelt tütaremasid. Need emad on nö mesilaste õed ehk kannavad samasugust geneetikat — neidki emasid kasutatakse leseperedena. Kuid sugupuusse pannakse kirja ainult see silmapaistev mesilaspere.

Mesilasemadele muidugi võib anda ka nimesid. Kui hindamisel on on mitu sada tõuema, siis igale ei jõua nime välja mõelda. Teiseks on natuke imelik näha isapoolsel vanemal nais-nime. Seetõttu on niimoodi väljakujunenud et kõik emad saavad märgistust vastavalt tarunumbrile. Ehk mesilasema nö ID-kood koosneb vähemalt tarunumbrist ja mesiniku/aretaja initsiaalidest. Näiteks, kui on tegu uue liini või kombinatsiooniga ja mesilane veel ei vasta veel täielikult Buckfasti mesilasele, siis muidugi oleks hea märgistada numbrite ees tõulühendi, nt:

 • A – anatolica – Türgi mesilane
 • B – Buckfast – Buckfasti mesilane
 • C – carnica – Kraini mesilane
 • L – ligustica – Itaalia mesilane
 • S – sahariensis – Sahara kõrbe mesilane
 • N – North bee – mellifera – Põhjamaade tumemesilane
 • jne.

Vend Adam Buckfast’i kloostris 1930st aastatest täitis sugupuud ainult emaliini järgi. Kuid on võimalik täita sugupuud nii nagu imetajatel sh inimesel (puu kujul).

Mis on aretusraamat? 

Aretusraamat ehk tõuraamat on sugupuude kogum. Kuhu märgitakse paljundatavate mesilasemade (emaliinide) ja leseliinide sugupuud.  Uute mesilaemade puhul oleks hea välja kirjutada kogu nende teada olev sugupuu liini alusepanijani.


Daniil Brant 
[2020] [2021] [2022]
Kalev Kornet
[2020] [2021] [2022]
Mart Kullamaa
[2020] [2021] [2022]