Visioon
Eesti nii väiksed kui ka suured mesinikud on varustatud Eestis aretatud ja kasvatatud mesilasemadega.

Missioon
Meie missioon on ühendada ja panna koostööd tegema mesinikud, aretajaid ja mesilasemade kasvatajaid üle Eesti. Talletada ülevaade Eestis aretatavatest, paljundatavatest ja müüdavatest mesilastest.

Meist
Meie ühingu liikmetel on erinevaid mesilasi aretuse jaoks lähtematerjalina: Buckfast, Carnica, Cecropia, Ligustica ja Mellifera. Kokku meie hindame umbes 500 aretusperet üle Eesti. Ühingu liikmetel on kasutuses kaks kunst-seemenduspinki ja kaks puhaspaarlat. Ühingu liikmetel on rahvusvahelised sidemed teiste mesilaste aretajatega. 2023 mesindushooajal on puhaspaarlates paarutatud ca 380 ja seemendatud 150 tõu-mesilasema.


Soovime leida uusi aretajaid!
Aretus – on eripärane kirg! Aretustöö ei ole raketiteadus ning selleks ei pea olema kutseline mesinik. Kui sul on 20-30-40 mesilaspere korpustarudes, siis mitte miski ei keela sind luua ja pidada päris oma liini! Meie oleme valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi uutele aretajatele.